Podpis Elektroniczny

Certyfikaty kwalifikowane

Oferta dla płatników ZUS

Zakup certyfikatu

Aktywacja Karty

Potrzebne dukumenty

Cennik

Odnowienie certyfikatu

Unieważnienie certyfikatu

Kontakt

 

 

 

Jesteśmy partnerem Kwalifikowanego Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert powołane przez Safe Technologies SA  obecnie ENIGMA Systemy Ochrony Informacji. Centrum świadczy usługi certyfikacyjne polegające na wystawianiu kwalifikowanych certyfikatów i znaczników czasu, zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym.

Kwalifikowanego Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert powstało na bazie blisko 20 lat doświadczeń firmy COMP i ENIGMA SOI Sp. z o.o.  w obszarze bezpieczeństwsa teleinformatycznego i systemów PKI.  Wykorzystuje najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne udostępniając klientom zaawansowane narzędzia, umożliwiające m.in realizację podpisu elektronicznego w środowisku Windows , MAC OS 

 

Inżynieryjna Firma Informatyczna, Zbigniew Głażewski

ul. Kościuszki 51A, 06-500 Mława

tel. 23 654 27 63 kom. 502 248 536

poczta@ifi.net.pl

Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny - na mocy obowiązującego prawa - podpisowi odręcznemu.

Certyfikaty kwalifikowane

-wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)

-podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)

-wystawiania e-faktur

-uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych

-sporządzania dokumentacji medycznej

-składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)

-składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu

-zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

 

Dla płatników ZUS

Od 21 lipca 2008 roku (Dz. U. nr 127, poz. 817)  wszystkie podmioty zatrudniające powyżej 5 osób zobligowane są do rozliczania się z ZUS-em za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego. Płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe za pomocą programu Płatnik muszą opatrzyć te dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym. Złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego wymaga użycia certyfikatu kwalifikowanego.

Program Płatnik w aktualnej wersji 8.01.001 wykorzystywany do podpisywania deklaracji ZUS obsługuje certyfikaty kwalifikowane wydawane przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert.

 

Cencert oferuje dwa rodzaje czytników kart kryptograficznych do wyboru:

PC Twin USB (zestaw standard) -  ergonomiczny i kompaktowy czytnik kart elektronicznych stykowych, posiadający nowoczesny wygląd i konstrukcję. Podłączanie i użytkowanie czytników jest bardzo proste i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej

USB Shell Token (zestaw token) - bardzo lekki i niewielki czytnik kart elektronicznych stykowych formatu karty SIM. Przeznaczony dla osób mobilnych, korzystających z laptopów lub z kilku komputerów stacjonarnych, chcących uniknąć konieczności noszenia ze sobą czytnika kart elektronicznych wyposażonego w kabelek połączeniowy. Czytnik USB Shell Token jest podłączany bezpośrednio do portu USB stacji komputerowej i nie wymaga żadnych kabelków połączeniowych.

Na potrzeby obsługi programu Płatnik oferujemy zestawy:

Instrukcja certyfikatu CenCert w programie Płatnik

 

Zakup certyfikatu

Aby zakupić zestaw certyfikacyjny należy udać się do naszego punktu rejestracji w Mławie, ul Kościuszki 51A w godzinach jego pracy, lub skontaktować się telefonicznie 502248539 (lub zamówić usługę w państwa Firmie), pamiętając o zabraniu niezbędnych dokumentów.

Możliwe jest dokonanie przedpłaty za zamówiony wcześniej zestaw do bezpiecznego podpisu elektronicznego według poniższych danych:

BPH 20106000760000401250026440

w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko Subskrybenta.

W przypadku płatności przelewen należy w chwili odbioru zestawu przedstawić wydruk dokonanej wpłaty.

W punkcie rejestracji trzeba podpisać umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych, uiścić płatność za usługę, oraz odebrać wybrany zestaw certyfikacyjny zawierający kartę procesorową z kluczem do podpisu i certyfikatem kwalifikowanym.

Karta jest nieaktywna. Jest chroniona transportowym kodem PIN, ale nie ma nadanego docelowego kodu PIN oraz kodu PUK. Przed aktywowaniem karty nie ma możliwości użycia klucza zapisanego na karcie, co daje Subskrybentowi pewność, że nikt nie użył klucza zapisanego na karcie.

 

Aktywacja karty

Aktywacja karty jest wykonywana przy pomocy programu PEM-HEART Signature, znajdującego się w Zestawie certyfikacyjnym . Do aktywacji karty potrzebny jest także PIN transportowy.

W celu uzyskania PINu transportowego należy odebrać wiadomość e-mail od CenCert i przejść pod adres strony WWW podany w wiadomości. Po potwierdzeniu tożsamości, strona WWW wyświetli PIN transportowy chroniący kartę procesorową.

Należy uruchomić program PEM-HEART Signature i aktywować kartę. Przy aktywacji karty trzeba wprowadzić nowy PIN (który od tej pory będzie chronił zawartość karty) oraz PUK (używany w przypadku zablokowania PIN).

Kod PUK należy zapisać i przechowywać zapis w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty kodów PIN i PUK karty procesorowej nie da się użyć.

Po wykonaniu powyższych czynności karta procesorowa z kluczem i certyfikatem jest aktywna i gotowa do użytku. 

 

Potrzebne dokumenty

Certyfikat "uniwersalny", zawierający tylko dane osobowe Subskrybenta

Potrzebne dokumenty:

1.Ważny dowód osobisty lub paszport.

2.Oryginał dokumentu nadania numeru NIP - tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).

Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji

Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu "uniwersalnego", trzeba przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:

1.Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji

2.Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje "we własnym imieniu", "jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej", "w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej", czy "jako organ władzy publicznej"), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.

3.Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem - pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.

 

Cennik

Odnowienie certyfikatu

Uwaga! Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych

przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.

 

Certyfikat ważny 1 rok       90 zł + 23% VAT

Certyfikat ważny 2 lata    125 zł + 23% VAT

 

Zestaw CenCert bez czytnika

Certyfikat ważny 1 rok     190 zł + 23% VAT

Certyfikat ważny 2 lata    235 zł + 23% VAT

 

Zestaw CenCert standardowy

Certyfikat ważny 1 rok     230 zł + 23% VAT

Certyfikat ważny 2 lata    275 zł + 23% VAT

 

Zestaw CenCert token

Certyfikat ważny 1 rok     240 zł + 23% VAT

Certyfikat ważny 2 lata    285 zł + 23% VAT

 

Certyfikat z dojazdem do klienta na terenie Mławy

PROMOCJA!!! Do 31.12.2012 Mobilny Punkt Rejestracji - 50zł*

PROMOCJA : dojazd, obsługa i instalacja w siedzibie klienta

◦Weryfikacja tożsamości Subskrybenta

◦Personalizacja zestawu z podpisem elektronicznym

◦Instalacja aplikacji na wskazanej pokazowej stacji roboczej

◦Krótkie szkolenie z obsługi aplikacji PEM-HEART (ok. 15 min.)

◦Instalacja certyfikatu z programem PŁATNIK na pokazowej stacji roboczej.

na terenie Mławy 90 PLN netto  + koszty wybranego zestawu

pozostałe lokalizacje według indywidualnych ustaleń

Chcąc skorzystać z pakietu promocyjnego obejmującego dojazd, obsługę i instalację w siedzibie klienta prosimy o konatakt poczta@ifi.net.pl lub telefonicznie 502248536

 

Odnowienie certyfikatu

Operacja wykonywana w tym trybie jest możliwa, gdy Subskrybent posiada ważny kwalifikowany certyfikat innego centrum certyfikacji. Po utracie jego ważności można kupić nowy certyfikat na zasadach ogólnych.

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez inne centrum certyfikacji przebiega w taki sam sposób, jak pozyskanie pierwszego certyfikatu, z następującymi różnicami:

-przy wypełnianiu formularza należy zaznaczyć prawo do rabatu z tytułu odnowienia certyfikatu.  W celu potwierdzenia tego prawa trzeba wskazać dowolny dokument elektroniczny podpisany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu - typ podpis otaczający (wewnętrzny),

-obniżona cena obejmuje zestaw składający się z nowej karty procesorowej oraz oprogramowania; można wykorzystywać posiadany wcześniej czytnik kart procesorowych lub kupić czytnik oddzielnie, np. w punkcie rejestracji.

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez CenCert

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez CenCert następuje całkowicie "na odległość", bez potrzeby wizyty w Punkcie rejestracji.

 

 Unieważnienie certyfikatu

Unieważnienie certyfikatu jest realizowane na wniosek Subskrybenta lub podmiotu, którego dane są zawarte w certyfikacie Subskrybenta. Subskrybent oraz podmiot, którego dane są umieszczone w certyfikacie, ma prawo unieważnić certyfikat w dowolnym czasie z dowolnej przyczyny.

Certyfikat może unieważnić:

-Subskrybent,

-podmiot, którego dane są umieszczone w certyfikacie,

-Centrum Certyfikacji Kluczy (jedynie w uzasadnionych przypadkach).

W celu unieważnienia certyfikatu należy zadzwonić pod numer

22-720-79-55 lub 666-028-044.

Subskrybent jest zobowiązany do niezwłocznego unieważnienia certyfikatu:

-gdy utracił wyłączną kontrolę nad kluczem prywatnym związanym z certyfikatem kwalifikowanym (np. gdy utracił kartę elektroniczną lub została ona zniszczona, zablokowana, itp.)

-gdy utracił pełną zdolność do czynności prawnych,

-gdy dane zawarte w certyfikacie są nieprawidłowe,

-w przypadku dezaktualizacji danych Subskrybenta lub podmiotu, z którym związany jest Subskrybent, zawartych w certyfikacie.

 

Jak można unieważnić certyfikat?

-osobiście w punkcie rejestracji w godzinach pracy,

-telefonicznie.

W przypadku wizyty osobistej tożsamość Subskrybenta jest weryfikowana na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku zgłoszenia telefonicznego tożsamość Subskrybenta jest weryfikowana na podstawie hasła ustalonego przy wystawianiu certyfikatu oraz danych osobowych podawanych w procesie przy wystawianiu certyfikatu. W przypadku, gdy weryfikacja tożsamości Subskrybenta nastąpiła z pominięciem hasła, certyfikat jest zawieszany.

Podstawową formą informowania przez CCK CenCert o tym, czy certyfikat Subskrybenta nie został zawieszony jest lista unieważnionych i zawieszonych certyfikatów (lista CRL).

Lista CRL jest wystawiana co ok. 30 minut, poza okresami ewentualnych przerw technicznych.

Niezależnie od okoliczności CCK gwarantuje wystawianie i publikację list CRL co najmniej raz dziennie, a w przypadku zaistnienia unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu, nie póŸniej niż w ciągu 1 godziny od momentu unieważnienia bądŸ zawieszenia certyfikatu.

 

Kontakt

 

Inżynieryjna Firma Informatyczna

Zbigniew Głażewski

ul. Kościuszki 51A, 06-500 Mława

tel. 23 654 27 64 kom. 502 248 536

poczta@ifi.net.pl

Nasza Firma oferuje:

Sprzedaż i serwis kas fiskalnych Szkolenia w zakresie obsługi komputera, internetu, programów, kas fiskalnych, Szkolenia indywidualne, Szkolenia grupowe, Usługi informatyczne Projektowanie i wdrażanie systemów komputerowych, Instalacja i administracja sieci, Sprzedaż sprzętu komputerowego

IFI - Projekty IT


Wykożystujemy własny CMS